shutterstock 410053897 vert

EPIGENETYKA to nie tylko ocena wpływu składników odżywczych na ekspresję genów, tak jak w przypadku NUTRIGENOMIKI. EPIGENETYKA bada również wpływ na markery genetyczne, które określają funkcjonalność genów także u potomstwa.

Od 4 lat GENIAL rozwija niezależnie swoje własne badania EPIGENETYCZNE bydła.
Program ten, o nazwie GÉNÉPI, prowadzony jest w INRA w Jouy en Josas.
Celem badań jest nieustanne pozostawanie w awangardzie prac badawczych i uczynienie z GENIAL marki innowacyjnej,

GENIAL JEST JEDYNĄ MARKĄ ZAANGAŻOWANĄ W TYCH DZIEDZINACH !
REWOLUCJA GENIAL TO EPIGENETYKA !