abeille
schema nutrigenomique

Jedzenie - historia segregacji!

Królowa pszczół żyje cztery lata, poświęca swoje życie hodowli, jest 2-3 razy większa niż pszczoły robotnice, które żyją zaledwie 45 dni i spędzają czas na poszukiwaniu pożywienia, niemniej.... królowa pszczół, w momencie narodzin, nie różni się od pszczół robotnic !

Różnica wynika właśnie z odżywiania:
- Przyszła Robotnica: larwa otrzymuje mleczko pszczele przez dwa dni, a następnie karmić się będzie miodem przez resztę życia.
- Przyszła królowa: larwa przez całe swoje życie otrzymuje mleczko pszczele.

schema nutrigenomique

Nie ma różnicy genetycznej: geny tych 2 larw są identyczne.
Mleczko pszczele, bogatsze w składniki odżywcze niż miód, zawiera dużą ilość substancji: niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, aminokwasy, witaminy, pierwiastki śladowe itp., wspierające ekspresję niektórych genów

Przyroda daje nam dobry przykład związku pomiędzy składnikiem odżywczym a genem: to właśnie nutrigenomika!

Co to jest ?

Genechip validé N2G2

Nutrigenomika opiera się na technologii mikromacierzy DNA. Komórki są najpierw usuwane z tkanek zwierząt podzielonych na dwie grupy (grupa kontrolna i grupa karmiona badaną porcją); następnie RNA wydobyte z tych komórek zostanie poddane znakowaniu fluorescencyjnemu i hybrydyzacji na mikromacierzy DNA. Odczyt mikromacierzy umożliwia określenie poprzez odczyt fluorescencyjny, jaka część oznaczonego RNA oddziaływała na każdy z genów znajdujących się na mikromacierzy. Na tym właśnie polega transkryptomika. Ostatecznie można określić, czy dany gen (lub grupa genów) jest wyrażany w większym lub mniejszym stopniu, w zależności od otrzymanej porcji. Pomiary te są następnie potwierdzane za pomocą testów na zwierzętach.

Odpowiednie dla przeżuwaczy

picto n2g neg

W celu udoskonalenia naszej oferty Genial poszukuje podejścia epigenetycznego. Badania nad nutrigenomiką uwydatniły pierwszorzędną rolę odgrywaną przez przeciwutleniacze (takie, jak witamina E i selen) w utrzymywaniu sprawnego układu odpornościowego. Niski poziom antyoksydantów we krwi powoduje bowiem zaburzenia w systemie odpornościowym zwierzęcia i nieuchronnie prowadzi do pogorszenia jego zdrowia poprzez zmniejszenie tempa wzrostu, produkcji mlecznej i zdolności reprodukcyjnej.