Le 1er minéral nutrigénomique pour ruminants
Génial optimise les performances de reproduction
Génial optimise les performances de reproduction !
Révélez le potentiel de votre troupeau
"Nasze stado 65 krów mlecznych jest w fazie normalizacji poprzez wchłanianie. Używamy minerałów GENIAL R2 od połowy grudnia 2010 roku i dzięki nim produkcja mleka przebiega lepiej. Krowy mają bardziej błyszczącą sierść, są zdrowsze. Nasz poziom produkcji to 7 600 kg mleka z paszą składającą się w 50% z kukurydzy i w 50% z trawy. Nastąpiła poprawa jakości i ilości produkowanego mleka.
Inseminacji dokonujemy przez cały rok, u około 12 krów miesięcznie, a ponieważ stosujemy GENIAL, ruja u krów jest bardziej widoczna i są one płodniejsze. Procent sukcesu w pierwszej inseminacji wzrósł o ponad 7%."

Profil

La pilonnière – GIVERVILLE 27.

"Od roku sprzedajemy gamę GENIAL: dla jałówek - wiaderka lizawkowe GENIAL ACTIV oraz dla krów laktacyjnych formułę opracowaną z użyciem żywych drożdży i biotyny GENIAL REUSSIT R20YSB.Na wsi lepiej przebiegała ruja u krów, rzadziej występowała gorączka mleczna i było bardzo niewiele przypadków kulawizny, zapalenia wymienia i poronień. Na poziomie reprodukcji, odstęp między wycieleniami został skrócony o 15 dni w przypadku krów i jałówek, wskaźnik powodzenia przy pierwszej inseminacji wynosi prawie 90%".
"Cóż, prawdą jest, że produkt, który mógł zmniejszyć liczbę problemów  w hodowli był "GENIALNY" na papierze. Potem czekałem na pojawienie się problemów i musiałem stwierdzić, że jest naprawdę lepiej. Jeśli chodzi o wzrost, coś w tym jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o krowy wycofane z produkcji - GMQ dobrze się rozwinął. Sierść również jest błyszcząca i ładnie wygląda....".

Profil

PERCEY (departament Yonne - 89).

"W tym roku hodowlę prowadzimy dzięki zastosowaniu 10 porcji od buhajów z informacjami genomicznymi i stosowaniu nasienia seksowanego. Oczywiście wyboru dokonujemy w oparciu o mleko, ale przede wszystkim o kończyny i wymię. Wykorzystujemy również transplantację embrionalną z seksowaniem zarodków. Dieta żywieniowa oparta jest wyłącznie na trawie i kiszonce siana, uzupełnionej jęczmieniem i pszenicą, z dodatkiem 800 g mączki kanolowej i soi oraz 200 g minerałów. Nigdy nie zaniedbywaliśmy wkładu minerałów w uzupełnienie dawki pokarmowej i od września 2009 roku stosujemy produkty z gamy GENIAL: Réussit'R2 do reprodukcji i Persist' P2 na czas laktacji.
Pierwszymi zaobserwowanymi rezultatami zmiany gamy były powrót apetytu u zwierząt i lepszy przebieg rui. Mieliśmy trudności z wykryciem rui, ponieważ u naszych zwierzęt nie jest to zbyt widoczne. Teraz samice są bardziej ruchliwe, a nasze jałówki uzyskują powtarzającą się ruję i mają regularny cykl.  Wcześniej sierść zwierząt była gruba i trochę czerwonawa, co stanowi oznakę złego przyswajania miedzi, dziś sierść  jest błyszcząca, co świadczy o dobrym zdrowiu. Ze względu na obecność chelatów i beta-karotenu oraz innych nowości, GENIAL oferuje korzystną cenę za wysokiej jakości minerały, ponieważ beta-karoten jest dla reprodukcji tym, czym turbodoładowanie dla samochodu. Wierzymy, że postęp dokonany w doborze byków i żywieniu jest porównywalny. Chcemy czerpać korzyści z osiągnięć genomiki, aby osiągnąć postęp w rozwoju naszego stada zarówno na poziomie produkcji, jak reprodukcji."

Profil

Saint Jean de Nay (43),
wysokość  950m npm,
35 krów Prim'Holstein - 7600 kg (tłuszcz 40,8 i białko 31,4).

"Od czasu, gdy podaję Génial stadu krów mlecznych, wykrywanie rui wyraźnie się poprawiło; doskonale pokazują ruję, rzuca się ona w oczy ! Odnotowaliśmy również rzadsze występowanie biegunki u cieląt."

Profil

W Boves (departament Somme),
stado 23 Prim’holstein oraz 10 krów rasy flamandzkiej,
Kwota mleczna: 304 000 l mleka,
poziom produkcji: 8500 kg/KM

Dlaczego GENIAL

Aby pomóc nam rozwiązać problemy z wykrywaniem rui

Więcej informacji

Użytki rolne: 136 ha, 2 UTH, wskaźnik białka 32.5 TP i tłuszczu 37.9, komórki: 154 000.
Porcja: całkowicie zbilansowana dla 27,5 kg mleka/ KM / d, skład: kiszonka kukurydziana, sucha masa celulozowa, słoma pszenna, siano lucerny + koncentrat + Awesome R3 300g / d

"Obecnie moje krowy są na poziomie 9500 kg przy wskaźniku tłuszczu na poziomie 40 i białka na poziomie 33. Moja produkcja na krowę prawdopodobnie przekroczy w 2012 roku 10 000 kg . Cielenie krów jest rozłożone na cały rok. Jałówki cielą się w 2 okresach: kwiecień/maj (28 miesięcy) i październik (24 miesiące). Krowy nie są prawie w ogóle wypasane na pastwiskach, poza obecnym czasem, gdy wypasane są przez 1,5 godziny, aby rozrzedzić trochę porcję paszy. Pasza składa się z kiszonki kukurydzianej, jęczmienia, słomy, pożywienia płynnego na apetyt, pokarmu zawierającego azot i dodatku produkcyjnego. Stosowanie minerału GENIAL R3 rozpocząłem na początku tego roku. Ruje są bardziej wyraźne, rzeczywiście wizualizacja na ekranie robota daje prawdopodobieństwo rui do 80%, podczas gdy przed użyciem minerału uzyskiwałem wynik 30%. Mam jeszcze jedną uwagę dotyczącą wyglądu sierści i energii moich krów: sierść jest bardziej błyszcząca, a krowy wydają się mieć więcej energii. Można stąd wywnioskować wpływ na zdrowie zwierząt. Będę również stosował PREVELAGE do wzmocnienia działania minerałów GENIAL we wczesnej laktacji..."

Profil

COURBEPINE (27),
105  krów mlecznych Prim’Holstein,
poziom produkcji 9500 Kg,
105 Ha, dojenie za pomocą robota Lely.

Dlaczego GENIAL ?

Aby poprawić uzyskiwane wyniki w dziedzinie reprodukcji.

Więcej informacji:

Od 1 lutego do 6 maja 2012 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano spadek współczynnika wykorzystania słomek o 0,81. W 2012 r. zastosowano 1,79 porcji przy inseminacji głębokiej wobec 2,79 porcji w 2011 r. Średni odstęp między wycieleniem a inseminacją nasieniem świeżym spadł z 205 do 148 dni!

"Wcześniej od czasu do czasu występowały jeszcze nagłe wzrosty liczby komórek, tak naprawdę nie wiedzieliśmy do końca dlaczego, z wysokim średnim poziomem (300 000 - 400 000 komórek).
Miesiąc po rozpoczęciu podawania minerału: ilość komórek spadła poniżej 300.000, by ustabilizować się średnio na poziomie 200.000. Oprócz tego spadku, GENIAL zapewnia stałość: nasze wyniki są stabilne w czasie i nie musimy dłużej zajmować się ciągłymi wzrostami liczby komórek; jakość naszego mleka naprawdę się poprawiła.
Poprawiła się również płodność: zyskaliśmy 30 dni odstępu między wycieleniami a inseminacją, u 20 % krów liczba inseminacji spadła o 3 lub więcej !"

resultat

Profil

Saint Frimin des Bois (45),
Hodowla Prim’Holstein..

Dlaczego GENIAL ?

Aby poprawić płodność i zmniejszyć liczbę komórek.

Więcej informacji:

Podawanie 350 g REUSSIT' R30 dziennie. Przy wypasie zwierzęta otrzymują wiaderka PATI' VERT. Krowy zasuszone mogą korzystać z produktów z gamy TARI'GEST.

"Naszym zdaniem widoczny jest wpływ na stres zwierząt, nasze stado jest wciąż bardzo żywym stadem, niemniej widzimy rzeczywistą zmianę w wyrażaniu rui. Bardzo szybko widzieliśmy wiele objawów, podczas gdy poprzednio wykrywacz rui sygnalizował ją, ale nie widzieliśmy wzrostu ruchliwości zwierząt. Minerał pozwolił nam również na stabilizację produkcji: zimna pogoda w lutym 2012 roku nie zmniejszyła naszej produkcji. Od czasu wprowadzenia asortymentu GENIAL w hodowli nastąpiło wiele zmian, które równolegle do stałego wzrost wysokiego poziomu produkcji umożliwiają dalszą poprawę wyników hodowlanych (zaoszczędzenie 70 dni między wycieleniem a inseminacją w ciągu 3 lat i zmniejszenie jednostkowego kosztu produkcji o 0,6)”.

Profil

Bussy le Repos (89),

Dlaczego GENIAL

Złagodzenie reakcji na stres u zwierząt, w tym jałówek.

Więcej informacji

Podawanie 350 g REUSSIT' R30 dziennie.  Przy wypasie zwierzęta otrzymują wiaderka PATI' VERT. Krowy zasuszone mogą korzystać z produktów z gamy TARI'GEST.

"Wyniki stosowania są pozytywne. Zauważyłem ogólną poprawę rozrodu (1,6 słomek na KM), podczas gdy już wcześniej miałem dobre wyniki. Od pierwszych tygodni stosowania ruja była bardziej widoczna; w dłuższej perspektywie czasowej obserwujemy spadek częstości występowania komórek somatycznych i klinicznego przebiegu zapalenia wymienia".

Profil

LAHITTE - TOUPIERE (65), 40 krów Prim' holstein - 8000 kg, przy wskaźniku białka na poziomie 31,5 i tłuszczu na poziomie 40,5.

Dlaczego GENIAL ?

Aby poprawić wyniki reprodukcyjne i zdrowie reprodukcyjne.

Więcej informacji:

Podawanie: 300g R2 YSB dziennie na KM. Przy przejściu na wypas zwierzęta otrzymują wiaderka PATI' VERT. Młodym dodatkowo podaje się wiaderka ACTIV.

 

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ zauważyliśmy poprawę w kilku aspektach: bardziej wyraźna ruja, zdrowsze kopyta, niższa liczba komórek somatycznych i lepsze zdrowie (mniej przypadków gorączki mlecznej czy zatrzymania łożyska)"

Profil

LANSAC (65), wysokość: 400 m, użytki rolne: 100 ha, 69 krów mlecznych Prim' Holstein i Brune: 9000 kg, przy wskaźniku białka na poziomie 34,1 i tłuszczu na poziomie 42,5.

Dlaczego GENIAL

Aby poprawić wyniki reprodukcyjne, z uwagi na aspekty techniczne i dlatego, że jest to nowość.

Więcej informacji

300 do 350 g R2 YSB dziennie / KM.

 

Hodujemy stado liczące 40 sztuk rasy Charolaise i w styczniu 2011 roku rozpoczęliśmy podawanie minerału GENIAL R2 w ilości 150 g dziennie. W tym roku udało nam się inseminować kilkanaście krów więcej, nawet pierworódki miały dobre ruje. Po pierwszej inseminacji mamy 80 % ciężarnych samic. Podawaliśmy również minerał GENIAL ACTIV cielętom. W tym roku odnotowały one doskonały wzrost i były średnio o 50 kg cięższe niż w poprzednich latach. Całe stado jest zdrowsze. Zużycie wiaderek jest regulowane w zależności od wzrostu trawy. Zawsze udostępniamy kamienie solne i słomę. W tym roku nasz cielęta nie cierpiały na biegunkę.

Profil

St Martin d’Ecublei (61).

"Objawy rui są znacznie bardziej widoczne, jest to niezaprzeczalne. Trudno mi jest wręcz utrzymywać czystość ściółki. Wyeliminowałem również synchronizację cykli, dzięki której inseminowałem krowy, których rui nie wykryłem, oszczędzam więc około 250 €. Ruję jest mi łatwiej dostrzec u samic po pierwszym cieleniu (pierworódek).  Jeżeli chodzi o karmienie cieląt, które mają karmidło dostępne w boksie, to w tym roku udostępniłem GENIAL ACTIVE' i zaczęły jeść szybciej. Ogółem wzrost cieląt był szybszy o 200 g dziennie."

Profil

Cisai Saint Aubin (Orne),
bydło mleczne rasy charolaise
50 wycieleń, z czego 90 % na jesieni

Dlaczego GENIAL ?

Aby pomóc mi lepiej rozpoznać ruję.

Więcej informacji:

Jean Yves zaczął używać GENiAL R2 zimą 2010/2011 roku. Odstęp między wycieleniem a inseminacją skrócił się ze 109 do 87 dni, czyli o 22 dni. Karma dla krów jest prosta: siano, kiszonka, słoma i zboża..
Ponadto w przypadku krów przeznaczonych do hodowli zarodowej mieszanka zbóż zawiera 700-800 g owsa.

"Ponieważ stosujemy minerały z gamy GENIAL, nastąpiła wyraźna poprawa w kwestii rozrodu - odstęp między wycieleniem a inseminacją uległ skróceniu, liczba inseminacji na krowę spadła.
Ruja jest bardziej wyraźna, a więc bardziej widoczna"

Profil

ST MAUR (32),
Użytki rolne:
182 hektarów,
69 krów rasy Charolaise,
Produkcja oznaczona znakiem towarowym

Dlaczego GENIAL ?

W celu poprawy wyników reprodukcyjnych.

Więcej informacji:

podawanie 150g R2  na krowę dziennie.